Kompetensområden

Establish har erfarenheten, expertisen och verktygen att optimera utnyttjandet av er dedikerade transportflotta, oavsett om den består av skåpbilar, pickuper, trailers, budbilar, containers etc.

Mål

Establish kan hjälpa er att minska era fraktkostnader väsentligt och samtidigt säkerställa ett sammanhållet och konkurrenskraftigt skeppningserbjudande till era kunder. För dedikerade transportflottor är det primärt fokus på att optimera utnyttjandet av flottan och samtidigt uppnå kraven på servicenivå och transittid.

  • Optimera ruttstrukturen
  • Förbättra transportrelaterade arbetssätt och rutiner
  • Utvärdera dedikerade transportflottor vs outsourcade transporttjänster
  • Förbättra servicenivåer och transittider

Leverabler

Varje projekt är unikt, men generellt sett är de huvudsakliga leverablerna följande:

1. Benchmark

Gör en benchmark över kostnaderna för den dedikerade transportflottan samt kvantitativa och kvalitativa observationer av liknande flottor eller outsourcade lösningar.

2. Ruttanalys

Utvärdering av de potentiella förbättringar som kan förbättra servicen och/eller minska kostnaderna.

3. Analys av Best Practice
Tar fram en konkret ”action list” baserad på en utvärdering av leveransprocesserna jämfört med ”Best Practice”.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

Establish har unika kvalifikationer av konsultering inom transporttjänster:

Erfarenhet

Establish har mångårig erfarenhet av transportmarknaden och de interna arbetssätt som är relaterade till utskeppning.

Verktyg

Utvärderingsverktyg för att försäkra sig om att de dedikerade transportflottorna är av bästa slag och används så effektivt som möjligt.

Benchmarking

Vi gör en benchmark över vilka som är de bästa tarifferna som du kan erhålla.

Implementation

Establish hjälper er med implementation och uppföljning av det nya transportsystemet.

För mer information om våra konsulttjänster inom transporter och hur Establish kan hjälpa ert företag att designa eller optimera transportsystemet så att det möjliggör en effektiv leverans av produkter till era kunder, kontakta oss via e-mail eller ring oss.

Verktyg & Metoder

Inom transportområdet använder vi oss av de mest relevanta verktygen och metoderna. Nedanför hittar du ett urval av de viktigaste verktygen.

Route4Me

Logivations

Mercury Gate

Supply Chain Guru

SQL

Establish Logistics Best Practices™

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för transportation management. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Transportförhandlingar

En detaljerad beskrivning av ett projekt som visar hur transportförhandling ledde till kostnadsbesparingar.

Transportörsförhandling

Fallstudie som steg för steg beskriver vilka områden man bör fokusera på vid transportörsförhandlingar samt hur stora kostnadsbesparingarna är.

Benchmarking av Transporttariffer

Benmarking av transporttariffer som ett verktyg för att sänka de totala fraktkostnaderna.

Fem Anledningar till Högre Transportkostnader

Praktiska exempel på typiska områden där fokus bör ligga för att sänka de totala transportkostnaderna.

Lägre Transportkostnader Genom Lastplanering

Ta reda på varför höga transporttariffer inte alltid är orsaken till ökade transportkostnader.

Strategi för Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchmark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av hemelektronik att reducera transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket.