Kompetensområden

Granskning och Benchmark av Transporter innefattar samtliga transportsätt och är både kvantitativ, hur höga tarifferna behöver vara, och kvalitativa, hur ni idealt sett bör hantera era fraktprocesser.

Mål

  • Avgöra om befintliga tariffer är konkurrenskraftiga eller om en RFP-process är aktuell
  • Utvärdering av andra kostnader än de kopplade till tariffer såsom returer och access-orienterade avgifter.
  • Bygg en strategi med målet att optimera utfallet vid transportförhandlingar
  • Förbättra interna transportprocesser
  • Optimera de olika transportsätten

Leverabler

Varje projekt är unikt, men generellt sett är de huvudsakliga leverablerna följande:

1. Best Practices

Utveckla en konkret handlingsplan baserad på en granskning av era nuvarande processer jämfört med våra ”Best Practices”.

2. Benchmark

Benchmark av era nuvarande kostnader för transporter jämfört med de förväntade.

3. Besparingspotential

Kvantifiering av möjligheterna till kostnadsbesparingar baserat på nuvarande transportkostnader.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

  • Omfattande databaser att jämföra med säkerställer en relevant benchmark
  • Benchmark av både historisk data och nuvarande marknadstariffer
  • Erfarenhet inom transporter vilket möjliggör identifikation av andra förbättringar och potentiella besparingar.

För mer information om våra konsulttjänster inom transporter och hur Establish kan hjälpa ert företag att designa eller optimera transportsystemet så att det möjliggör en effektiv leverans av produkter till era kunder, kontakta oss via e-mail eller ring oss.

Verktyg & Metoder

Inom transportområdet använder vi oss av de mest relevanta verktygen och metoderna, Nedanför kan du finna några av de viktigaste verktygen.

Logivations

Mercury Gate

Supply Chain Guru

SQL

Establish Logistics Best Practices™

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för transportation management. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av hemelektronik att reducera transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket.

Publications and Downloads

Infographic of 2013 Logistics Cost and Service Database Findings

Logistics Cost and Service Presentation – 2013

Logistics Cost and Service Presentation – 2012

Logistics Cost and Service Presentation – 2011 – presented at the 2011 Council of Supply Chain Management Professionals conference in Philadelphia

Don’t miss our presentation of Establish Davis Database 2013 at CSCMP Annual Global Conference. October 20-23, 2013 in Colorado. https://cscmpconference.org/sessions/logistics-costs-and-service-2013