Kompetensområden

Kontinuerlig support inom transportområdet inkluderar allt som krävs för att hantera era transportbehov förutom att framföra transporterna.

Idealt ser vi att vi är er egna transportavdelning.

Mål

  • Minimera transportkostnaderna
  • Bibehålla den servicenivå ni utlovar till era kunder.
  • Minimera problem inom ramen för transporthantering.
  • Hantera alla problem smidigt och effektivt.

Leverabler

1. Översikt av er Strategi på Månadsbasis

Establish skapar en rapport och granskar alla fakturor. Varje vecka kommer vår kundservicechef att granska era rapporter och leveransdata. Detta möjliggör för oss att förse er med unika förslag som kan hjälpa er att reducera och hantera era fraktkostnader. Varje månad kommer vår ledningsgrupp tillsammans med er att djupdyka i ert företags KPI:er och diskutera ytterligare förbättringsmöjligheter för att reducera kostnaderna i er verksamhet.

2. Förhandling med Transportörer

Förhandlingar med transportörer sker kontinuerligt. Varje år kommer vi att träffa er företagsledning, utveckla en ny strategi/RFP och utfärda den till transportörsnätverket. I många fall är det möjligt att undvika prishöjningar. De prishöjningar som inte går att undvika kommer vi att mitigera. Vi känner till marknaden tillräckligt bra för att veta när vi ska leta efter bättre priser eller om ni ska behålla de priser ni har idag.

3. Utbildning

Establish medarbetare kommer att genomföra seminarier för er inköps-, marknadsförings- och bokföringspersonal som handlar om vilken effekt som val av transportör och kostnader för dessa har på slutresultatet. Under seminarierna kommer er personal att utbildas i logistikens ”Best Practices”.

4. Inkommande Routing

Vi kommer även att fungera som en intern logistikavdelning. Om en ny leverantör börjar leverera produkter till er, kommer vi att granska leverantören, fraktvillkoren, härkomsten av produkterna, produkterna och godsmottagningsdokumenten. Det är uppenbart varför vi genomför dessa aktiviteter, men principiellt måste vi veta hur vi på bästa sätt kan integrera den nya leverantören i er försörjningskedja. I enstaka fall kan vi behöva leta efter en transportör för enbart en leverantör.

5. Teknisk Revision och Datainsamling

Vi kommer att sammanställa och granska alla fakturor från respektive transportör för att säkerställa att ert företag debiteras korrekt av era transportörer som ni har avtal med i dagsläget.

6. Transportportal

Vi har en molnbaserad lösning som hjälper ert företag att leverera produkter snabbare, enklare och med förbättrade visualiseringsmöjligheter. Verktyget erbjuder de bästa möjligheterna för spårbarhet, fraktoptimering och rapportering.

7. Volym/Express

Har ni en leverans som måste avgå efter stopptid? Har era partners ibland en värdefull order som ni måste plocka, packa och skeppa omedelbart? Vårt team kommer att arbeta för att se till att leveransen kan skeppas så snabbt så möjligt på ett kostnadseffektivt sätt.

8. Alltid Tillgängliga

Som medlemmar i ert team kommer vår personal alltid att vara tillgängliga för frågor, funderingar eller andra problem som ert team står inför.

9. Månatlig Analytisk Rapportering

I dagens komplexa supply chain-värld är KPI:erna inte alltid anpassade för verksamheten. Vi kommer arbeta med era medarbetare för att bestämma vilka mätetal som är viktigast för att höja effektiviteten i er verksamhet och för att följa upp dessa på en regelbunden basis. Under vårt månatliga uppföljningsmöte kommer vi diskutera hur ni presterar jämfört med de viktigaste mätetalen och ge förslag på vad teamet kan göra för fortsätta förbättra sig.

10. Optimeringar

Vårt team spenderar dagarna med att gräva i ert företags rutiner för skeppning för att på det sättet finna bättre och mer effektiva sätt för utskeppning av varor.

 

Varför Anlita Establish?

Establish arbetar för dig

Vi är helt opartiska och får ingen kompensation eller kick-back från någon annan än våra kunder. Och det spelar roll.

Vi är experter på transporter

Våra transportkonsulter har omfattande erfarenhet från transportledning. Vi känner till marknaden och har rykte om oss att få saker gjorda.

Vi har de verktyg som krävs för att vara effektiva

Establish använder Mercury Gate ett ledande TMS så att ni inte behöver investera i det. Vi har också andra analytiska och praktiska verktyg för att på bästa sätt transportleda.

För mer information om våra konsulttjänster inom transporter och hur Establish kan hjälpa ert företag att designa eller optimera transportsystemet så att det möjliggör en effektiv leverans av produkter till era kunder, kontakta oss via e-mail eller ring oss.

Verktyg & Metoder

Inom transportområdet använder vi oss av de mest relevanta verktygen och metoderna, Nedanför kan du finna några av de viktigaste verktygen.

Logivations

Mercury Gate (USA)

PrimeLog (Europe)

Supply Chain Guru

SQL

Establish Logistics Best Practices™

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för transportation management. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Transportförhandlingar

En detaljerad beskrivning av ett projekt som visar hur transportförhandling ledde till kostnadsbesparingar.

Transportörsförhandling

Fallstudie som steg för steg beskriver vilka områden man bör fokusera på vid transportörsförhandlingar samt hur stora kostnadsbesparingarna är.

Benchmarking av Transporttariffer

Benmarking av transporttariffer som ett verktyg för att sänka de totala fraktkostnaderna.

Fem Anledningar till Högre Transportkostnader

Praktiska exempel på typiska områden där fokus bör ligga för att sänka de totala transportkostnaderna.

Lägre Transportkostnader Genom Lastplanering

Ta reda på varför höga transporttariffer inte alltid är orsaken till ökade transportkostnader.

Strategi för Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchmark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av hemelektronik att reducera transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket.