Kompetensområden

Establish kan utreda möjligheten av att integreta ett Transportation Management System (TMS) som kan stödja ert företags transporter. Establish rekommenderar även möjliga TMS som kan passa ert företags verksamhet.

Det finns ett stort antal TMS på marknaden, många med olika funktionalitet samtidigt som kostnaden kan variera. Vilket alternativ passar bäst för ert företag?

Mål

  • Fastställa om ett nytt TMS behövs, eller om det nuvarande systemet kan uppgraderas till den önskade prestandanivå som krävs för verksamheten
  • Urval och förhandling med de bästa leverantörerna för det valda TMS.
  • Förbättra processerna i verksamheten för att realisera de fördelar det nya TMS för med sig.

Leverabler

Varje projekt är unikt, men generellt sett är de huvudsakliga leverablerna följande:

1. Genomförbarhet

En utvärdering av potentiella kostnadsbesparingar som resultat av att implementera ett TMS.

2. Progamvarufunktionalitet

Utformandet av en detaljerad matris som sammanställer olika progamvarors förmågor och funktioner och som är anpassade till verksamhetens transportprocesser.

3. Förbättringsmöjligheter

Snabba förbättringsmöjligheter som identifieras under utvärderingen utan att ett TMS behöver implementeras.

4. Rekommenderat TMS

Rekommendera en TMS-leverantör.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

  • Establish är helt opartiska.
  • Establish erbjuder expertis från transportverksamheten vilket säkerställer att de systemen som väljs stödjer de processer som är bäst för er försörjningskedja.
  • Djup kunskap om marknaden för TMS säkerställer att de bästa systemen väljs till er verksamhet.

Verktyg & Metoder

Inom området för transporter använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Logivations

Mercury Gate

Supply Chain Guru

SQL

Establish Logistics Best Practices™

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för transportation management. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Transportförhandlingar

En detaljerad beskrivning av ett projekt som visar hur transportförhandling ledde till kostnadsbesparingar

Transportörsförhandling

Fallstudie som steg för steg beskriver vilka områden man bör fokusera på vid transportörsförhandlingar samt hur stora kostnadsbesparingarna är.

Benchmarking av Transporttariffer

Benmarking av transporttariffer som ett verktyg för att sänka de totala fraktkostnaderna.

Fem Anledningar till Högre Transportkostnader

Praktiska exempel på typiska områden där fokus bör ligga för att sänka de totala transportkostnaderna.

Lägre Transportkostnader Genom Lastplanering

Ta reda på varför höga transporttariffer inte alltid är orsaken till ökade transportkostnader.

Strategi för Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchmark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av hemelektronik att reducera transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket.