Kompetensområden

Establish erbjuder expertis, verktyg och mångårig erfarenhet av att arbeta med alla typer av transporter:

Vägtransporter

Paket

Flygfrakt

Sjöfrakt

Mål

Establish hjälper er att minska era fraktkostnader väsentligt samtidigt som vi säkerställer en konkurrenskraftig leveransservice till era kunder. Förutom utvärdering, val och upphandling av era transportörer hjälper vi er att utnyttja synergier i era fraktflöden genom konsolidering och utnyttjandet av mer fördelaktiva transportsätt.

  • Reducera Transporttariffer
  • Optimera val av Transportsätt
  • Förbättra servicenivå och Transittid

Leverabler

Varje projekt är unikt, men generellt sett är de huvudsakliga leverablerna följande:

1. Inledande Benchmark

Uppskattning av potentiella besparingar som lägger grunden för framtida förhandlingar.

2. Förhandlingsstrategi

Utvecklandet av en förhandlingsstrategi som möter era transportbehov genom att sänka era transporttariffer.

3. Simulering av Scenarion

Känslighetsanalyser för att utveckla strategier beroende på olika utfall.

4. Svarsmatris

En matris med de totala kostnaderna för respektive transportör som deltar i RFP-processen.

5. Kvantifiering av Nya Kostnader

Kvantifiering av de nya transportkostnaderna efter att ha fastställt kontrakten med leverantörerna samt beräkning av skillnaden mellan nuvarande och de nya transportkostnaderna.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

Establish har unika kvalifikationer inom området för transporttjänster:

Erfarenhet

Establish har mångårig erfarenhet av transportmarknaden och har utformat kravspecifikationer och genomfört förhandlingar värt miljoner kronor i godsfrakt.

Verktyg

Establish använder sig av olika typer av utvärderingsverktyg för att försäkra sig om att fraktkostnaderna fokuseras på områden där de behövs som bäst och att anbuden från de olika transportörerna kan jämföras på ett sådant sätt att det blir relevant för er verksamhet.

Benchmarking

Förmågan att jämföra de bästa transporttarifferna för just er verksamhet genom att undersöka historisk data eller genom nuvarande marknadsläge.

Implementering

Establish hjälper er med implementeringen samt uppföljningen av det nya transportsystemet.
För mer information om våra konsulttjänster inom transporter och hur Establish kan hjälpa ert företag att designa eller optimera transportsystemet så att det möjliggör en effektiv leverans av produkter till era kunder, kontakta oss via e-mail eller ring oss.

 

Verktyg & Metoder

Inom området för transporter använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Route4Me

CzarLite

PC Miller

Logivations

Mercury Gate

Supply Chain Guru

SQL

XACT Negotiator

Establish Logistics Best Practices™


 

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för transportation management. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Transportörsförhandling

Fallstudie som steg för steg beskriver vilka områden man bör fokusera på vid transportörsförhandlingar samt hur stora kostnadsbesparingarna är.

Benchmarking av Transporttariffer

Freight rate benchmarks as a tool to lower freight costs.

Fem Anledningar till Högre Transportkostnader

Praktiska exempel på typiska områden där fokus bör ligga för att sänka de totala transportkostnaderna.

Lägre Transportkostnader Genom Lastplanering

Ta reda på varför höga transporttariffer inte alltid är orsaken till ökade transportkostnader.

Strategi för Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchmark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk